de Vrije 

Theaterschool


DE SCHOOLTHEATER, MUZIEK EN DANS VOOR IEDEREEN! 

Of je nu je allereerste stappen op het toneel zet bij een van onze Open Podia of al een paar jaar theaterervaring hebt en aan een grote theaterproductie mee wilt doen; op de Vrije Theaterschool is er theater, muziek en dans voor iedereen!

Hieronder lees je meer over ons creatief team, onze methodiek en de initiatiefnemers van de Vrije Theaterschool.
Meer informatie over onze theaterproducties en open podia vind je op de themapagina's.

  • Heb je een vraag, kunnen we je helpen kiezen voor een bepaalde productie, act of optreden, of bij het voorbereiden van je auditie? Neem dan contact met ons op via infovrijetheaterschool.nl of 06.24805335.PRODUCTIETEAM

De lessen op de Vrije Theaterschool worden gegeven door professionele theaterdocenten en theatermakers.

Het vaste productieteam van de Vrije Theaterschool bestaat uit:

CASPAR BIK
Choreograaf & Dansdocent

ROOSMARIJN PRINS
Choreograaf & Dansdocent

 JANNELIEKE SCHMIDT
Vocal Coach & Zangdocent

JORDAN TUINMAN
Regisseur & TheatervormgeverONZE METHODIEK

Het karakter van de lessen op de Vrije Theaterschool ligt in het verlengde van dat van het onderwijs op de Vrije Scholen;
het is primair gericht op de verrijking en inspiratie van alle deelnemers en het sociale proces van de groep waar zij onderdeel van uitmaken. 

Door lesstof en opdrachten klassikaal te bespreken en uit te laten voeren wordt een homogene klas of groep gevormd waarin de deelnemers elkaar, ondanks onderlinge verschillen in bijvoorbeeld leeftijd of ervaring, motiveren en ondersteunen.

De kwaliteit en diepgang van een scene, een lied, een dans of een avondvullende voorstelling wordt hiermee vooral het resultaat van wat de groep voor elkaar over heeft en niet uitsluitend van individueel talent.

Dit principe is toepasbaar op het gehele spectrum van disciplines, vakgebieden, stijlen en stromingen binnen het onderwijsaanbod van de Vrije Theaterschool; van Stanislavski’s psychologisch realisme tot hedendaags minimalisme, van Carl Philip Emanuel Bach tot Philip Glass en van Petipa tot McMillan.

Ter vergelijking, bij diverse andere instellingen staat de groep juist vaak in de schaduw van dat ene uitzonderlijke talent naar wie alle aandacht uitgaat; deelname aan een les, repetitie of voorstelling is daarmee niet bij voorbaat voor alle deelnemers dezelfde verrijkende ervaring.
Het gevoel minder goed of getalenteerd te zijn dan een ander prevaleert hierbij vaak over het gevoel dat het fijn is om met elkaar samen te werken en gezamenlijk een doel te bereiken.

De Vrije Theaterschool streeft ernaar allereerst het maximale te halen uit wat een groep met elkaar kan; 
juist diegenen die niet de ambitie hebben beroepsmatig met kunst en cultuur bezig te zijn samen tot een prestatie te laten komen, alvorens uitzonderlijke talenten op realistische wijze te ondersteunen in hun keuzes voor de toekomst.


ONZE INITIATIEFNEMERS

De Vrije Theaterschool is een initiatief van Frank Oele, Caspar Bik en Jordan Tuinman uit 2013.
Jannelieke Schmidt is in 2017 op hun verzoek tot de directie toegetreden.

Met de Vrije Theaterschool willen zij hoogwaardig kunst- en cultuuronderwijs voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs een nieuwe impuls geven.
Kwaliteit, diepgang en talentondersteuning zijn hierbij de voornaamste uitgangspunten.

Het initiatief is zeer positief ontvangen en wordt breed gedragen, waaruit een grote maatschappelijke behoefte blijkt in een tijd waarin kunst- en cultuur ten gevolge van een aantal ingrijpende bezuinigingsronden vrijwel uit het reguliere onderwijs lijkt te verdwijnen.

FRANK OELE
Directie

CASPAR BIK
Directie

 JANNELIEKE SCHMIDT
Directie

JORDAN TUINMAN

Zakelijk Leider

E-mailen
Bellen
Info
Instagram